GoodGift

Heb je een GoodGift cadeau gekregen?

Steun je favoriete goede doel: kies wie je donatie ontvangt

Doneer je GoodGift,  Goed doel kiezen

Wil je een GoodGift schenken?
Helaas is het niet meer mogelijk om nieuwe GoodGift cadeaubons te schenken. Onze website blijft echter volledig operationeel minstens tot de vervaldatum van alle reeds uitgegeven geschenkbons. Alle voorafbetaalde bedragen die daarna eventueel resteren zullen integraal doorgestort worden aan de goede doelen in onze lijst.