Toekomst-Atelier

Moedigt kinderen aan om nieuwsgierig te zijn

De vzw ToekomstATELIERdelAvenir is een innovatief onderwijsproject dat geïnspireerd is op de succesvolle, Nederlandse 'IMC Weekendschool'. Op het Toekomst-Atelier krijgen kinderen (10 tot 14) uit Brusselse sociaal-economische aandachtswijken gedurende 3 jaar wekelijks 'weekendles' van gepassioneerde vakmensen uit diverse gebieden: bijvoorbeeld van journalisten, advocaten, kunstenaars, kinesitherapeuten, koks of rechters.

Door de kinderen in aanraking te brengen met beroepsgroepen, academische vakken of cultureel-maatschappelijke sectoren die ze van huis uit niet kennen, wil het Toekomst-Atelier de nieuwsgierigheid prikkelen en de toekomstperspectieven verruimen. Verder wordt er ingezet op het vergroten van zelfvertrouwen, motivatie en integratie in de samenleving, ook via lessen in 'horizontal skills'.

Doneer je GoodGift aan Toekomst-Atelier

Je geschenkcode van 12 tekens

Terug