GoodGift

Did you receive a GoodGift voucher?

Support your favorite good cause: choose who receives your donation

Donate your GoodGift,  Choose a cause

Wil je een GoodGift schenken?
Helaas is het niet meer mogelijk om nieuwe GoodGift cadeaubons te schenken. Onze website blijft echter volledig operationeel minstens tot de vervaldatum van alle reeds uitgegeven geschenkbons. Alle voorafbetaalde bedragen die daarna eventueel resteren zullen integraal doorgestort worden aan de goede doelen in onze lijst.